top of page

Silence of Beauty: Ken Mai & Kiku Day, butoh & shakuhachi performance @ Porvoon Kulttuurilaiva

keskiviikkona 9. elokuuta 2023

Silence of Beauty: Ken Mai & Kiku Day, butoh & shakuhachi performance @ Porvoon Kulttuurilaiva

[Swedish and English below]

Tervetuloa ainutlaatuiseen esitykseen, jossa kansainvälisesti tunnettu butoh-tanssija Ken Mai esiintyy yhdessä Suomessa vierailevan kuuluisan shakuhachi-soittajan Kiku Dayn kanssa.

Tässä esityksessä kohtaavat kaksi taidemuotoa ja taiteilijaa, joiden juuret ovat syvällä buddhalaisuudessa ja mindfulnessissa. Butoh on japanilaisen tanssiteatterin muoto, joka käsittää monenlaisia toimintoja, tekniikoita ja motiiveja tanssiin, esitykseen tai liikkeeseen. Shakuhachi on perinteinen japanilainen bambuhuilu, jolla on rikas kulttuurihistoria ja joka tunnetaan muun muassa buddhalaismunkkien soittamasta komusō-nimisestä instrumentista.

Shakuhachi tunnetaan myös rikkaasta ilmaisustaan ja monipuolisista äänistä, joita se voi tuottaa, vaikka se on melko yksinkertainen soitin.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun nämä kaksi taiteilijaa kohtaavat. Yhdessä he tutkivat ääniä liikkeissä ja liikkeitä äänissä, tukien ja haastellen toisiaan ensitapaamisen tuoreella mielellä. Esityksestä tulee täynnä yllätyksiä sekä esiintyjille että yleisölle - aivan kuten silloin, kun lämmin ja kylmä ilma kohtaavat ja synnyttävät arvaamatonta säätä ja puuskaisia myrskyjä.

Esitys on ulkona, jos sää sallii, ja sisällä / sateensuojassa, jos sataa.

Tapahtuma on picnic henkinen, ja kahvilasta saa pientä juotavaa ja purtavaa.
Liput 15€-25€ (jokainen voi päättää itse minkä summan haluaa maksaa)

Tietoa taiteilijoista:
Ken Mai on japanilainen kansainvälinen butoh-taiteilija, joogi, koreografi ja opettaja, joka asuu Helsingissä. Hän on esiintynyt ja opettanut yli 30 maassa. Hän opiskeli legendaarisen butohin perustajan "Kazuo Ohno" kanssa ja hän oli myös Sub Rosa Butoh Companyn/ Byakkosha Butoh Companyn jäsen 90-luvun alussa Kiotossa, Japanissa. Samaan aikaan hän oli myös tunnetun Eguchi & Sumiko Modern Dance Companyn (saksalainen ekspressionistinen tanssi) jäsen Osakassa, Japanissa. Ennen butoh-tanssia ja sen aikana hän harjoitteli vakavasti zen-meditaatiota Zen-luostarissa Kiotossa, Japanissa 16 vuoden ajan ja lyhytaikaisesti Sri Chinmoy -meditaatiokeskuksessa Kiotossa, Japanissa. Hän opiskeli ja tutki myös Veda-kirjoituksia, tantrismia, joogafilosofiaa, hindulaisuutta, buddhalaisuutta ja mystiikkaa. Hänen taustansa on voimistelussa, Labanin koulussa Lontoossa, baletissa, näyttelemisessä, musiikissa (rokkirummut, oopperalaulu), taistelulajeissa (Wing Chun Kung Fu), Shiatsussa, tiibetiläisessä hieronnassa ja joogassa. Hänellä on sertifioitu Antiikin Hatha-joogaopettajakoulutus Patanjali International Yoga Foundationissa Rishikeshissä, Intiassa.

Kiku Day (PhD, Lontoo; MFA, Mills; BA, Lontoo) on shakuhachin soittaja ja etnomusikologi Kööpenhaminasta Tanskasta, jossa hän kasvoi japanilaisten ja amerikkalaisten vanhempiensa kanssa. Hän on vieraileva tutkija Goldsmithsissa, Lontoon yliopistossa.

Day soittaa jinashi-shakuhachia - vanhempaa shakuhachityyppiä, jonka soittimessa on vain raakaa käsittelemätöntä bambua, toisin kuin nykyaikaisessa shakuhachissa, jonka soittimessa on uudistettu soittimenkanta. Hän soittaa myös luu- ja kasvihuiluja sekä kivisoittimia.

Hän lopetti klassisen länsimaisen huilun opinnot opiskellakseen honkyokua (zen-buddhalaisuuden Fuke-sektan komusō-munkkien klassista soolorepertuaaria) mestari Okuda Atsuyan kanssa Tokiossa 11 vuoden ajan. Hän edustaa Okudan Zensabō-tyyliä Euroopassa.

Palattuaan Eurooppaan Day on omistanut elämänsä jinashi shakuhachin mahdolliselle käytölle nykyään. Hän on omistautunut luomaan nykyaikaista ohjelmistoa tälle arkaaiselle shakuhachille. Hänelle on säveltänyt useita säveltäjiä eri puolilta maailmaa, mm: Roxanna Panufnik, Takahashi Yūji, Frank Denyer, Vytautas Germanavicius, Mogens Christensen, Marisol Jimenez ja Yumi Hara.

Day on esiintynyt Fred Frithin, Joanna MacGregorin, Mats Gustafssonin ja Joëlle Léandren kaltaisten esiintyjien kanssa sekä solistina Odensen sinfoniaorkesterin kanssa, joka soitti Takemitsu Torun November Steps -teoksen, ja kuorojen, kuten Nonsuch-kuoron, Voces8:n ja Coro Casa da Musican, kanssa muun muassa Southbankissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Disney Hallissa Yhdysvalloissa ja Tanskan radion konserttitalossa.
---------------------------------------------------------------------
Welcome to a unique performance where the internationally known butoh dancer Ken Mai performs with Kiku Day, a renowned shakuhachi player visiting Finland.

In this performance two artforms and artists with deep roots in Buddhism and mindfulness meet. Butoh is a form of Japanese dance theatre that encompasses a diverse range of activities, techniques and motivations for dance, performance, or movement. Shakuhachi is a traditional Japanese bamboo flute with a rich cultural history, among others known for the Buddhist monks, who played the instrument, called komusō. The shakuhachi is also known for its rich expression and the diverse sounds it can produce despite being a fairly simple instrument.

It is the first time the two artists will meet. Together they will explore sounds in movements and movements in sound, supporting and challenging each other with the fresh mind of a first meeting. It will be a performance full of surprises for both the performers and the audience – just like when warm and cold air meet and give rise to unpredictable weather and gusty storms.

The performance will be outside if weather allows, and inside if raining. The event is arranged in picnic spirit, but the cafe will serve some drinks and snacks as well.

Tickets 15€-25€ (you can choose how much to pay)

About the artists:
Ken Mai is a Japanese International Butoh Artist, Yogi, Choreographer, and Teacher based in Helsinki, Finland. He has been performing & teaching in more than 30 countries. He studied with Legend Butoh Founder "Kazuo Ohno and he was also a member of the Sub Rosa Butoh Company/Related to the Byakkosha Butoh Company at the beginning of the`90s in Kyoto, Japan. Same time, he was also a member of a well-known Eguchi & Sumiko Modern Dance Company(German Expressionist Dance) in Osaka, Japan. Before and during doing Butoh, he seriously practiced Zen Meditation as well at Zen Monastery in Kyoto, Japan for 16 years and short term at Sri Chinmoy Meditation Centre in Kyoto, Japan. He also studied and researched the Veda Scriptures, Tantrism, Yoga Philosophy, Hinduism, Buddhism, and Mysticism. His background is in Gymnastics, The Laban school in London, Ballet, Acting, Music(Rock drums, Singing Opera), Martial Arts(Wing Chun Kung Fu), Shiatsu, Tibetan Massage, and Yoga. He has Certified Ancient Hatha Yoga Teacher Training at Patanjali International Yoga Foundation in Rishikesh, India.

Kiku Day (PhD, London; MFA, Mills; BA, London) is a shakuhachi player and ethnomusicologist from Copenhagen Denmark, where she grew up with her Japanese and American parents. She is a Visiting Research Fellow at Goldsmiths, University of London.

Day plays ­jinashi shakuhachi - an older type of shakuhachi, only consisting of the raw untreated bamboo in the bore as a contrast to the modern shakuhachi with a rebuild bore. She also plays bone and plant flutes, pitched stones.

She gave up her studies in classical Western flute to study honkyoku (classic solo repertoire of the komusō monks of the Fuke sect of Zen Buddhism) with the master Okuda Atsuya in Tokyo for 11 years. She represents Okuda's Zensabō style in Europe.

Day has since her return to Europe dedicated her life to the potential use of jinashi shakuhachi today. She is dedicated to creating a contemporary repertoire for this archaic shakuhachi. Several composers from different parts of the world have written for her, among others: Roxanna Panufnik, Takahashi Yūji, Frank Denyer, Vytautas Germanavicius, Mogens Christensen, Marisol Jimenez and Yumi Hara.
Day has performed with performers such as Fred Frith, Joanna MacGregor, Mats Gustafsson and Joëlle Léandre, and as a soloist with Odense Symphony Orchestra playing Takemitsu Toru's November Steps and with choirs such as the Nonsuch Choir, Voces8 and Coro Casa da Musica at venues such as Southbank, UK; Disney Hall, USA and the Danish Radio Concert Hall.
-----------------------------------------------------------------
Välkommen till en unik föreställning där den internationellt kända butohdansaren Ken Mai uppträder tillsammans med Kiku Day, en välkänd shakuhachi-spelare som besöker Finland.
I denna föreställning möts två konstformer och konstnärer med djupa rötter i buddhism och mindfulness. Butoh är en form av japansk dansteater som omfattar ett brett spektrum av aktiviteter, tekniker och motiv för dans, performance eller rörelse. Shakuhachi är en traditionell japansk bambuflöjt med en rik kulturhistoria, bland annat känd för de buddhistiska munkar som spelade instrumentet, kallat komusō. Shakuhachi är också känt för sitt rika uttryck och de olika ljud den kan producera trots att det är ett ganska enkelt instrument.
Det är första gången de två konstnärerna möts. Tillsammans kommer de att utforska ljud i rörelser och rörelser i ljud, stödja och utmana varandra med det fräscha sinne som ett första möte ger. Det blir en föreställning full av överraskningar för både artisterna och publiken - precis som när varm och kall luft möts och ger upphov till oförutsägbart väder och stormbyar.
Föreställningen kommer att spelas utomhus om vädret tillåter, och inomhus om det regnar. Evenemanget arrangeras i picnic anda, men kafeet serverar också drickor och smått tilltugg.
Biljetterna 15€-25€ (var och en kan besluta hur mycket de betalar)
Om artisterna:
Ken Mai är en japansk internationell Butoh-artist, yogi, koreograf och lärare baserad i Helsingfors, Finland. Han har uppträtt och undervisat i mer än 30 länder. Han studerade med den legendariska Butoh-grundaren "Kazuo Ohno och han var också medlem i Sub Rosa Butoh Company / relaterat till Byakkosha Butoh Company i början av 90-talet i Kyoto, Japan. Vid samma tid var han också medlem i ett välkänt Eguchi & Sumiko Modern Dance Company (tysk expressionistisk dans) i Osaka, Japan. Före och under Butoh utövade han Zen-meditation på allvar vid Zen Monastery i Kyoto, Japan i 16 år och under en kort period vid Sri Chinmoy Meditation Centre i Kyoto, Japan. Han har också studerat och forskat i Veda-skrifterna, tantrism, yogafilosofi, hinduism, buddhism och mystik. Hans bakgrund är inom gymnastik, Laban-skolan i London, balett, skådespeleri, musik (rocktrummor, sjungande opera), kampsport (Wing Chun Kung Fu), shiatsu, tibetansk massage och yoga. Han har certifierad Ancient Hatha Yoga Teacher Training vid Patanjali International Yoga Foundation i Rishikesh, Indien.
Kiku Day (PhD, London; MFA, Mills; BA, London) är en shakuhachi-spelare och etnomusikolog från Köpenhamn, Danmark, där hon växte upp med sina japanska och amerikanska föräldrar. Hon är gästforskare vid Goldsmiths, University of London.
Day spelar jinashi shakuhachi - en äldre typ av shakuhachi, som bara består av rå obehandlad bambu-borrhål, som en kontrast till den moderna shakuhachi med ett ombyggt borrhål. Hon spelar också flöjter av ben och växter samt stenar.
Hon gav upp sina studier i klassisk västerländsk flöjt för att studera honkyoku (klassisk solorepertoar för komusō-munkarna i Fuke-sekten inom zenbuddhismen) med mästaren Okuda Atsuya i Tokyo under 11 år. Hon representerar Okudas Zensabō-stil i Europa.
Day har sedan hon återvände till Europa ägnat sitt liv åt den potentiella användningen av jinashi shakuhachi idag. Hon är fast besluten att skapa en modern repertoar för denna arkaiska shakuhachi. Flera kompositörer från olika delar av världen har skrivit för henne, bland andra: Roxanna Panufnik, Takahashi Yūji, Frank Denyer, Vytautas Germanavicius, Mogens Christensen, Marisol Jimenez och Yumi Hara.
Day har uppträtt med artister som Fred Frith, Joanna MacGregor, Mats Gustafsson och Joëlle Léandre, och som solist med Odense Symfoniorkester i Takemitsu Torus November Steps och med körer som Nonsuch Choir, Voces8 och Coro Casa da Musica på platser som Southbank i Storbritannien, Disney Hall i USA och Danmarks Radios Konserthus.

bottom of page